Sinds de komst van iOS 6 heeft Apple de standaard apps van Google vervangen en of verwijderd. Het lijkt erop dat Apple deze trend blijft voortzetten in iOS 7. Apple heeft namelijk Google niet meer als standaard zoekmachine ingesteld voor de virtuele assistent Siri.

iOS 7 - Siri

Apple heeft namelijk in de plaats daarvan Bing, de zoekmachine van Microsoft als standaard ingesteld. Of deze keuze van Apple goed in de smaak valt bij de eindgebruikers is nog te betwijfelen. In de eerste bèta versie van iOS 7 is Google nog wel ingesteld als standaard zoekmachine van Safari, wel is er een optie om deze te wijzigen naar Bing.

Misschien dat Apple nog een optie aan iOS 7 toevoegt om Google weer als standaard zoekmachine in te stellen.